Pastoraat/diaconaat

Er zijn veel manieren waarop we in de baptistengemeente De Wijnrank naar elkaar omkijken.

  • De meest voor de hand liggende manier is de ongeorganiseerde aandacht die je als gemeenteleden voor elkaar hebt door elkaar na de dienst aan te spreken of door elkaar op de koffie te vragen.
  • De tweede vorm van aandacht voor elkaar is georganiseerd in de vorm van het kringenwerk.
  • De derde vorm van aandacht krijgt vorm in het huisbezoek door de voorganger, een oudste, een diacones, een kringleider of een lid van de Pastorale Werkgroep. Deze vorm van pastoraat leent zich het beste voor bijzondere situaties in het leven, waar extra begeleiding en bijstand nodig is. Te denken valt daarbij aan het verlies van een dierbare, eenzaamheid, ouderdom, psychisch of fysiek lijden, conflicten, zonden etc.

 

Schuiven naar boven