Tiener-en jongerenwerk

Het jeugdwerk is onderverdeeld in drie verschillende activiteiten, gericht op geloofsinleiding en -opbouw voor de jeugd van de gemeente. De visie van het jeugdwerk is enerzijds om de jongeren op weg te helpen bij hun zoektocht naar het geloof en hen uit te leggen wat het christelijk geloof inhoudt. Anderzijds is het jeugdwerk gericht op onderlinge ontmoeting, het vormen en versterken van vriendschappen binnen de gemeente en het elkaar ondersteunen in het dagelijks leven. Het grote doel is dat jongeren de keuze maken om hun leven in dienst van Christus te stellen en Hem te volgen.   

 

Bijbelklas

Een keer per drie weken komen de tieners van 12 tot en met 15 jaar (eerste, tweede en derde klas voortgezet onderwijs) tijdens het tweede deel van de zondagse eredienst bij elkaar om onder leiding van een volwassene samen te bidden, de Bijbel te lezen en de Bijbel te bespreken. De Bijbelklas is een vervolg op de zondagsschool en richt zich op praktisch onderwijs in de basisprincipes van het christelijk geloof. Aan de ene kant wordt de christelijke leer uitgelegd, aan de andere kant gaat het in op de levensstijl van jonge christenen. 

 

Tienergroep

De tienergroep is er voor jongeren van 12 tot en met ongeveer 16 jaar. Op een avond in het weekend (ongeveer een keer per maand) komen de tieners in een ongedwongen sfeer bij elkaar voor gebed, Bijbelstudie en gezellige ontmoeting. Naast Bijbelstudiemateriaal, waarin actuele thema’s worden besproken, worden ook moderne vormen van overdracht (muziek, film, spel) gebruikt om een thema nader uit te leggen. Daarnaast vinden er gezellige activiteiten plaats, waarin ruimte is voor alle jongeren om met elkaar actief bezig te zijn en elkaar beter te leren kennen. Hierdoor ontstaat ruimte om vriendschappen op te bouwen en te leren van elkaar.  Naast de avonden wordt af en toe ook een uitstapje of het jeugdweekend georganiseerd.

 

Jongerengroep

Voor de jongeren van 17  tot en met 24 jaar wordt een keer in de maand een jongerenavond georganiseerd. De jongeren ontmoeten elkaar om te spreken over actuele thema’s die vanuit de groep zelf kunnen worden aangedragen. Die thema’s worden vervolgens vanuit de Bijbel belicht en besproken. Ook bij de jongeren is er ruimte voor onderlinge ontmoeting, versterken van de onderlinge band en passende activiteiten. 

 

Schuiven naar boven