Bijzondere info

Sommige erediensten van de gemeente zijn bijzonder doordat de liturgie speciale elementen bevat. Dat zijn de diensten waarin:

  • het Heilig Avondmaal wordt gevierd
  • de doop wordt bediend
  • een huwelijk wordt ingezegend
  • een kind wordt opgedragen
  • afscheid wordt genomen van een gemeentelid dat is overleden
  • een bijzonder feit uit de heilsgeschiedenis wordt herdacht, zoals de geboorte van Jezus Christus (Kerstfeest), het lijden en sterven van Jezus Christus (Goede Vrijdag), de opstanding  van Jezus Christus (Paasfeest), de hemelvaart van Jezus Christus en de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren)

 

Schuiven naar boven