Avondmaal

Het Heilig Avondmaal

Op de eerste zondag van de maand vieren wij in de eredienst het Heilig Avondmaal. In opdracht van de Heer Jezus Christus zelf gedenken wij dankbaar dat Jezus Christus Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha tot verlossing van berouwvolle zondaars. Een ieder die zichzelf heeft onderzocht en het offer van Jezus Christus voor zijn of haar zonden aanvaardt, mag vrijmoedig met ons deze gedachtenismaaltijd vieren. Het maakt daarbij niet uit van welke kerk iemand lid is. 

Iemand die voor het eerst in onze gemeente aan het avondmaal deelneemt, stellen we in de gelegenheid zich voor te stellen door de naam te noemen en te belijden dat Jezus Christus zijn of haar Heer en Verlosser is. De vrucht van de wijnstok wordt aangeboden in de vorm van druivensap (in kleine bekertjes) en wijn (in grote bekers).

 

Schuiven naar boven