Afscheid nemen

Wanneer duidelijk wordt dat iemand gaat sterven, willen we als gemeente graag dichtbij zijn om steun te geven in het proces van afscheid nemen en de voorbereiding op de ontmoeting met de hemelse Vader. Omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, hebben we de rotsvaste overtuiging dat de dood niet het einde is, maar het begin van een eeuwig leven bij God. De oudsten van de gemeente en de pastorale werkgroep spelen een belangrijke rol in het proces van stervensbegeleiding.

Na het overlijden wil de gemeente ook graag nauw betrokken zijn bij de nabestaanden. In de eerste plaats door samen de uitvaart voor te bereiden en vorm te geven. Daarbij speelt uiteraard de wil van de overledene een rol. Bij de begrafenis zal het leven van de overledene worden herdacht en zal er een getuigenis klinken van de hoop die er in Christus is op de opstanding van de doden. In de periode na de begrafenis geeft de pastorale werkgroep verdere ondersteuning bij de rouwverwerking.

 

Begraven en cremeren

Begraven is altijd de norm geweest in de geschiedenis van het volk Israël en de gemeente van Christus. Lijkverbranding komt in de Bijbel altijd voor in het verband van oordeel en straf. Wij zien geen Bijbelse, pastorale of praktische reden om hiervan in onze tijd af te wijken. Aan afscheidsdiensten die uitlopen op een crematie werken wij dus niet mee.

Schuiven naar boven