Contact informatie

Interim-voorganger van de gemeente is

M. Penning

06-15670474

interim-voorganger@de-wijnrank.nl

 

 

Het secretariaat van de gemeente berust bij

Rhodé de Jong-Otte,

Willem de Zwijgerlaan 1,

3941 GA Doorn,

06-11814995

secretaris@de-wijnrank.nl

 

Giften voor de gemeente kunnen worden overgemaakt op bankrekening:

NL02 ABNA 0558 7991 91 t.n.v. Baptistengemeente De Wijnrank te Leersum.

Schuiven naar boven