Zending de Wijnrank

Voor de baptistengemeente De Wijnrank is zending een wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven. Als we zelf de liefde van God hebben mogen leren kennen, hoe zouden we de boodschap van die liefde aan anderen onthouden? Uit ons eigen midden worden werkers uitgezonden en ook ondersteunen we projecten van verwante organisaties. We steunen het werk in

  • eigen land
  • het buitenland
  • het beloofde land

 

Schuiven naar boven