Crèche en zondagsschool

Crèche

Voor de jongste kinderen van nul tot en met drie jaar, is er tijdens de zondagse eredienst een crèche. Vanaf 9:40 uur staan er mensen klaar om de zorg voor de allerkleinsten over te nemen. De baby’s worden verzorgd. Aan de peuters worden op eenvoudige wijze Bijbelse verhalen verteld en daarbij wordt vaak een tekening of een eenvoudig werkje gemaakt. Het is belangrijk om duidelijke afspraken met de leiding te maken over de verzorging van een kind. Mochten er bijzonderheden zijn dan is het belangrijk om deze goed over te dragen om misverstanden te voorkomen. Voor de peuters wordt er voor ranja en een koekje gezorgd, voor de baby’s is het van belang om zelf luiers, iets te eten en een beker met drinken mee te geven.

 

Zondagsschool

Tijdens de zondagse eredienst zijn er twee groepen zondagsschool: één voor de kinderen uit de onderbouw van de basisschool en één voor kinderen uit de bovenbouw. De leeftijdsgrens kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van het aantal kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep. In de zondagsschool wordt gebeden, gezongen, de Bijbel gelezen en besproken. Daarna worden werkjes gemaakt ter verwerking van het thema. De zondagsschool is bedoeld ter ondersteuning van de geloofsopvoeding die thuis en op school plaatsvindt. Door het doorlopen van de Bijbel proberen wij de kennis over de Bijbel bij de kinderen te vergroten en de liefde voor Christus bij de kinderen te versterken. Het is bekend dat dit een belangrijke schakel is in het ontwikkelen en versterken van het geloof bij kinderen in het proces naar volwassenwording.

Aan het begin van de dienst zijn de kinderen in de samenkomst. Er wordt speciaal aandacht aan hen besteed door het zingen van een kinderlied. Na het zingen van dit lied gaan de kinderen met de leiding naar de zondagsschool. De kinderen uit de bovenbouw blijven soms in de gehele eredienst aanwezig.

Schuiven naar boven