Home

Van harte welkom bij Baptistengemeente De Wijnrank te Leersum.                                               

Graag geven we informatie over onze identiteit, activiteiten en organisatie.
De beste manier om ons te leren kennen is het brengen van een bezoek aan onze samenkomst op zondagmorgen. Wij zien er naar uit u te ontvangen!

Fundament en doel

De gemeente gelooft in de goddelijke inspiratie van de 66 Bijbelboeken en erkent de Bijbel als het hoogste gezag voor leer en leven. Het doel van de gemeente is God de Vader te eren door onder leiding van de Heilige Geest beelddragers van Jezus Christus te vormen. Zíjn wil vatten we samen in dit document.

Evangelie

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Johannes 3:16-18)

Schuiven naar boven