Cursussen

Basiscursus christelijk geloof

Voor belangstellende buitenstaanders die zonder verplichtingen kennis willen nemen van het christelijk geloof geven we bij voldoende belangstelling een cursus over de beginselen van het christelijk geloof. Wie is Jezus? Waarom kwam Hij op aarde? Wat betekent het om Hem te volgen? In deze cursus gaat het dus om het christelijk geloof in algemene zin.

 

Inwijdingscursus christelijk geloof

Voor hen die pas tot geloof zijn gekomen bieden we bij voldoende belangstelling een cursus aan, waarin men ingewijd wordt in het leven als christen. Hoe kan ik bidden? Hoe lees ik de Bijbel? Hoe ben ik lid van een plaatselijke gemeente? Hoe gebruik ik mijn gaven en talenten? Hoe strijd ik tegen de zonde? Wat is een christelijke levensstijl?

 

Orientatiekring voor aspirant-leden

Voor belangstellende buitenstaanders, die specifiek willen kennismaken met onze gemeente, houden we bij voldoende belangstelling een zogenaamde oriëntatiekring. In vier avonden geven we een inkijkje in ons gemeenteleven. Wie zijn wij? In welke traditie staan wij? Wat geloven wij? Hoe functioneren wij?

 

Dooponderricht

Voor mensen die erover nadenken zich te laten dopen geven we bij voldoende belangstelling dooponderricht op twee avonden. De eerste avond bespreken we de betekenis van de doop, de tweede avond de gang van zaken in de doopdienst.

Schuiven naar boven