Bidstonden

Eén van de grootste voorrechten van een christen is de gelegenheid om te bidden. Bidden is praten met de Vader. Tegen Hem zeggen hoeveel we van Hem houden; hoeveel redenen voor dankbaarheid er zijn; hoezeer we onze eigen tekortkomingen betreuren; hoezeer we Zijn wijsheid en kracht nodig hebben in het leven van alledag.

Als het leven zwaar is, is het soms ook vragen, klagen en smeken. Hem vragen om in te grijpen in concrete noden van mensen persoonlijk, van de gemeente als geheel, van stad, land en wereld, van het volk Israël, van de zendelingen, van de vervolgde broeders en zusters, etc. Maar omgekeerd is bidden ook luisteren, proberen Zijn stem te verstaan.

Sommige wijkkringen houden periodiek een avond voor gezamenlijk gebed.

Schuiven naar boven