Zodra iemand heeft aangegeven gedoopt te willen worden, volgt een gesprek met twee oudsten en desgewenst dooponderricht. Daarin worden de geestelijke en praktische aspecten van de doop doorgenomen. Als de doopkandidaat heeft aangegeven in het openbaar Jezus Christus als Verlosser en Heer te willen belijden, kan hij of zij door onderdompeling worden gedoopt in de eerstvolgende doopdienst. 

Onderdompeling symboliseert de ondergang van het oude zelfgerichte leven en de opstanding in een nieuw en verlost leven met Jezus Christus. In de doopdienst geeft de dopeling antwoord op de doopvragen en desgewenst een persoonlijk getuigenis. 

Familie, vrienden en bekenden van de dopeling zijn welkom om bij de doop aanwezig te zijn. Door hun aanwezigheid wordt de dopeling omringd op een belangrijk moment in zijn leven en komt het getuigenis van de doop goed tot zijn recht.

 

Schuiven naar boven