Christelijke feesten

 

Christelijke feest-, gedenk- en themadagen

Als baptistengemeente De Wijnrank houden we jaarlijks een aantal feest, gedenk- en themadagen.

 

Kerstfeest                                                                 We vieren de geboorte van Jezus Christus. We komen bij elkaar in de dienst op Kerstavond (24 december) en in een gezinsdienst op Eerste Kerstdag (25 december). In beide diensten zijn gasten in het bijzonder welkom.
Week van gebed   Samen met vele andere kerken in Nederland richten we onze aandacht op het belang van het gebed en bidden we samen voor overheid, kerk en wereld.
Zendingszondag   We staan stil bij de zendingsprojecten die we als gemeente ondersteunen.
Biddag voor gewas en arbeid   Op de tweede woensdag van maart belijden we onze afhankelijkheid van de Here God in onze dagelijkse noden en bij de opdracht om de Schepping te bewaren.
Goede Vrijdag   In een avondmaalsdienst gedenken we het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus.
Pasen   We vieren het wonder dat Jezus Christus opstond uit de dood.
Hemelvaart   We gedenken dat Jezus veertig dagen na Zijn opstanding opgenomen werd in de hemel, waar Hij troont aan de rechterhand van de Vader om voor de gelovigen te pleiten en voor hen een plaats te bereiden in Zijn hemels Koninkrijk.
Pinksteren   We staan erbij stil dat vijftig dagen na de opstanding van Jezus de Heilige Geest werd uitgestort op Zijn discipelen, waardoor de geboorte van de kerk een feit werd.
Zondag voor de lijdende kerk   We richten onze aandacht op het lijden van broeders en zusters in de vele landen, waar christenen worden vervolgd omwille van hun geloof in Jezus Christus.
Israëlzondag   Als gemeente weten we ons onopgeefbaar verbonden met Gods verbondsvolk Israël. Op deze zondag staan we daar bijzonder bij stil.
Hervormingszondag   Naar Bijbelse opdracht staan we stil bij hen die ons de eeuwen door voorgingen in de navolging van Jezus Christus.
Dankdag voor gewas en arbeid   Op de eerste woensdag van november danken we God voor Zijn voorzienigheid in alle dingen.

 

Schuiven naar boven