Bijbelstudies

Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. Zo klaagt God zijn volk Israël aan in het Bijbelboek Hosea. Dat gebrek aan kennis van Gods Woord zien we in de Nederlandse samenleving als geheel, maar ook in grote delen van het Nederlandse christendom.

In de baptistengemeente De Wijnrank zijn we ervan overtuigd dat Bijbelstudie een essentieel onderdeel is van het leven van de individuele christen, maar ook van het leven van de gemeente. Om in een geseculariseerde samenleving als christen je identiteit te vinden is diepgaande kennis van de christelijke bronnen, zoals we die vinden in de 66 boeken van de Bijbel, noodzakelijk. We stimuleren daarom dat ieder gemeentelid dagelijks stille tijd houdt: een persoonlijk moment van Bijbellezing en gebed.  

Ook moedigen we van harte de huisgodsdienst aan: een moment in het gezin om samen de Bijbel te lezen en te bidden. In de gemeente openen we de Bijbel in de zondagse erediensten en in de kringen, maar ook in speciale bijeenkomsten voor thematische Bijbelstudie. Wat betekende de tekst toen het geschreven werd? Wat betekent de tekst voor ons in deze tijd? Hoe kunnen we de inhoud van de tekst in ons eigen leven toepassen?

 

Schuiven naar boven