Veilige gemeente

Als gemeente vinden we het belangrijk dat leden en bezoekers zich veilig kunnen weten in ons midden. Om die reden:

– zijn we aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt en hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld, zodat er een onafhankelijk adres is voor vragen en klachten over gedrag dat door de betrokkene als grensoverschrijdend wordt ervaren;

– hebben we een functionaris gegevensbescherming aangesteld die erop toeziet dat binnen de gemeente de Algemene verordening gegevensbescherming wordt toegepast en nageleefd.

Schuiven naar boven