Kringenwerk

Is iemand lid geworden van de gemeente, dan wordt hij of zij ingedeeld in een zogenaamde wijkkring. Dat is een kleine gemeenschap van een aantal gemeenteleden in een bepaald geografisch gebied, waar we:

  • leren door samen de Bijbel te lezen 
  • naar elkaar omzien door het betoon van onderlinge zorg, aandacht, gebed en praktische hulp
  • groeien in de ontwikkeling van onze gaven.

De wijkkringen kunnen gezien worden als de werkplaatsen van de liefde. Gemeenschap en liefde zijn zeer belangrijke kenmerken van het christelijk geloof, die alleen beleefd kunnen worden, als we elkaar opzoeken en van hart tot hart ontmoeten. In een geïndividualiseerde samenleving is het een groot goed om tot een groep van mensen te mogen behoren, bij wie je je veilig voelt en met wie je persoonlijke en ook vertrouwelijke zaken kunt delen. 

Een wijkkring komt eens in de veertien dagen samen. We moedigen elkaar aan zoveel mogelijk de bijeenkomsten te bezoeken. Wie niet kan komen, behoort evengoed nog wel tot de wijkkring. De kring zal ook dan naar je omzien en ook dan kun je een beroep doen op de zorg en hulp van de kring.

Door de jaren heen wisselt het aanbod van kringen. Naast de wijkkringen worden kringen gehouden voor bijvoorbeeld vrouwen of jongvolwassenen. Het is mogelijk deel te nemen aan meer kringen. 

Schuiven naar boven