Erediensten

Zoals de eerste christenen van het Nieuwe Testament gewoon waren op de eerste dag van de week samen te komen, zo komen we ook in de Baptistengemeente De Wijnrank samen op de dag van de opstanding van Jezus Christus. De zondag is gegeven als een dag om in elk opzicht op adem te komen. We volgen een orde van dienst (= liturgie) met de volgende elementen:

  • votum en groet
  • gebeden
  • liederen
  • Bijbellezing
  • collecte voor het werk van de Heer door middel van de gemeente
  • verkondiging van Gods Woord
  • zegen

De leider van de dienst, die bijna altijd iemand anders is dan degene die de Woordverkondiging verzorgt, kiest de liederen uit de Baptistenbundel Liederen voor de Gemeentezang, uit de Opwekkingsbundels (voor volwassenen, kinderen en tieners) of uit de verzameling van Sela-liederen.

Na de eredienst, die ongeveer anderhalf uur duurt, zetten we de samenkomst voort in de vorm van onderlinge ontmoeting. Bij een kopje koffie of thee praten we met elkaar door over de eredienst en over de dingen die ons in het dagelijkse leven bezig houden.

Voor degene die dat wil is er na de dienst de mogelijkheid voor nazorg. In een gesprek met één van de oudsten of iemand van het pastorale team kan vreugde of verdriet persoonlijk worden gedeeld en aan de Heer in gebed voorgelegd.

Preken

Indien u belangstelling heeft om een preek uit de eredienst te beluisteren? Klik dan hier om de preek te beluisteren of te downloaden.

Schuiven naar boven