Kinderzegen

In de Bijbel lezen we dat Jezus de kinderen omarmt en zegent, die door hun ouders bij Hem worden gebracht. Ook lezen we dat kinderen geheiligd zijn in hun ouders. Om deze reden worden pasgeboren kinderen, maar ook kinderen van ouders die tot bekering zijn gekomen, op verzoek van de ouders gezegend. Dit gebeurt tijdens de zondagse samenkomst.

Bij het gebed om de zegen erkennen de ouders dat ze het kind van God hebben ontvangen en dat ze het willen opvoeden in overeenstemming met Gods Woord. De gemeente staat om hen heen als zij bidt om wijsheid en kracht bij de opvoeding. In overleg met de ouders wordt vastgesteld in welke samenkomst om een zegen zal worden gebeden, zodat desgewenst familie en vrienden erbij kunnen zijn.

 

Schuiven naar boven